DEFINITIES

Biedt Linked.Farm meer dan een webshop?

Ja, als klant zie je alleen de webshop interface, maar Linked.Farm is veel meer dan dat. Voor de boeren en ondernemers is het een sterke (ERP) tool die hun werk in de korte keten makkelijker maakt. Leverbonnen, facturen, ledigingen, logistiek organiseren, inkopen,... Door sterke digitale tools te ontwikkelen, maken we de korte keten competitief en samenwerkend.

Wat is een hub?

Een hub is als een familie bij Linked.Farm. Het is een webshop waar mensen besluiten om samen een korte keten ecosysteem uit te bouwen. Het kan bestaan uit boeren, eters, klanten, kruideniers, logistieke ondernemers: ze ontmoeten elkaar allemaal op de webshop die hen slim doorstuurt naar het juiste bezorg- of afhaalmoment, aangepast aan hen. Elke hub op Linked.Farm heeft zijn eigen specificiteit: het kan een B2B coöperatie zijn die levert aan lokale restaurants, maar ook een klein lokaal burgerinitiatief dat boerenmanden organiseert in het dorp of een lokale (coöperatieve) winkel die inkoopt bij boeren. Of een boer die in zijn eentje zijn producten online verkoopt.

Doen jullie de logistiek bij Linked.Farm?

 Helaas niet, we zouden het graag willen, maar we hebben besloten ons te concentreren op het IT platform om de beste tools te bieden voor boeren, winkels en ondernemers tegen een betaalbare prijs. We geloven dat we net zo efficiënt kunnen zijn als de langere voedselketen en dat we samenwerkingsvoordelen kunnen behalen in plaats van schaalvoordelen. Daarom richten we ons op het ontwikkelen van tools voor samenwerking tussen korte keten ondernemers.

Kan ik bij Linked.Farm mijn logistiek indelen zoals ik wil?

Ja, je bent vrij om te kiezen voor zoveel bezorg- of ophaalmogelijkheden als je wil. Er zijn geen beperkingen. Een webshop (compleet assortiment) kan opgedeeld worden in verschillende levermethodes (een deel van het assortiment, bv. alle boeren die op dinsdag naar de hub kunnen komen) met een eigen productassortiment, marges,...

Wat is het doel van LF?

We willen het voedselsysteem veranderen en boeren en eters makkelijker met elkaar in contact brengen. We willen boerenfamilies in staat stellen om fatsoenlijk te leven van de verkoop van hun producten. We zijn ervan overtuigd dat als boeren opnieuw contact staan met hun eters en als ze een fatsoenlijk inkomen verdienen, hun landbouwpraktijken evolueren in de richting van agro-ecologie. Er is geen ecologie zonder economie, maar dan wel het soort economie waar we voor kiezen. Geen extractieve, maar een eerlijke en evenwichtige die onze gezondheid en die van onze planeet niet schaadt.

KOSTEN

Wat kost het om te starten met het platform?

Je wordt coöperant (en dus mede-eigenaar) van Linked.Farm door een aandeel van 250 EUR (B-aandeel) te kopen. We vragen je om dat aandeel minimaal 2 jaar te houden. Daarna start je jouw hub gratis of je betaalt een opstartkost van 8.000 EUR omdat je extra IT ontwikkelingen nodig hebt specifiek voor jouw hub en je % op omzet start aan een lager tarief. Neem een kijkje op de tarievenpagina. Als je hulp nodig hebt bij het opzetten van een pagina, helpen we je graag tegen een prijs van 100 EUR/pagina binnen de bestaande sjablonen.

Wat zijn de onderhoudskosten?

De onderhoudskosten zijn inbegrepen in de vergoeding die je betaalt. We brengen een SaaS-vergoeding in rekening. SaaS staat voor Software as a Service. Je bent mede-eigenaar van een Software die voor jou en door jou en je collega's is ontwikkeld. Voor een webshop voor één producent is dit een vaste prijs van 50 EUR per maand. Voor een hub varieert het percentage tussen 4% en 1% van je omzet met een minimum van 50 EUR/maand en een maximum van 1.200 EUR/maand. Neem een kijkje op de tarievenpagina. Alle nieuwe collectief besliste IT ontwikkelingen zijn inbegrepen in dit tarief, behalve de Linked.Farm Services, die bijkomende diensten zijn die je worden aangeboden. Om de webshop te laten werken, zullen we een professioneel GSuite-adres voor jou nemen tegen een tarief van 10EUR /maand voor de eerste (inbegrepen in de 50EUR/maand forfait), en 6EUR/maand voor de volgende.

Welke marges en kosten brengt een hub in rekening?

Een hub kan zijn eigen marge kiezen. De boer/producent vult in het producentenprofiel een prijs in en elke hub rekent daar een marge bovenop. Deze is instelbaar per producent, per hub, per leveringsmethode, per... Je runt als hub je eigen bedrijf als een volwassene. Zolang je maar de producentenprijs respecteert die vrij en eerlijk door de producent zelf is vastgesteld. Als hub kun je ervoor kiezen om extra kosten in rekening te brengen, bijvoorbeeld voor levering.

Hoe kun je een eerlijke prijs voor boeren garanderen?

Boeren stellen zelf de prijs in het systeem in en hubs rekenen daar een marge bovenop. Boeren hebben een uniek profiel bij welke hub ze ook zijn aangesloten en ze beslissen zelf of ze wel of niet ingaan op een uitnodiging van een hub. Wanneer ze een prijs aanpassen in hun profiel, worden automatisch de verkoopprijzen in de hub aangepast.

Moet ik coöperant worden als ik me aansluit als producent?

Als je je aansluit bij een bestaande hub, nee. We rekenen niets voor producenten die zich bij het platform aansluiten. Als je je aansluit als een Single Producer/Farmer hub, wat betekent dat je je eigen webshop hebt onder je eigen naam, dan geldt het Single Producer/Farmer tarief en vragen we je om een coöperant te worden met een enkel aandeel van 250 EUR.

Zijn mijn verkopen via het platform beperkt?

Nee, je kunt met zoveel producenten, producten, leveringsmomenten,... werken als je wilt. De prijzen zijn transparant en gelden voor iedereen.

Wat als ik echt specifieke extra IT-ontwikkeling nodig heb nadat ik gestart ben?

We kunnen de kosten voor je inschatten als je behoefte heel specifiek is en niet overeenkomt met de verzoeken van anderen. We maken specifieke offertes voor 68 EUR/u + 21% btw. Als uw verzoek niet dringend is of als anderen het ook nodig hebben, zullen we het ontwikkelen in de pijplijn van andere ontwikkelingen.

ONDERSTEUNING

Krijg ik ondersteuning bij het opstarten van mijn hub?

Ja, ondersteuning en trainingsuren zijn inbegrepen bij het opstarten. We houden je hand vast totdat je er klaar voor bent. Let op: we ondersteunen hub-eigenaren, maar niet de boeren die zich bij de hub aansluiten. Dit is een taak voor de hub-eigenaar. Onze ondersteuning bij de normale opzet is beperkt tot het IT-platform. Als je meer ondersteuning nodig hebt voor marketing, social media, logo, ... neem dan contact op met onze Linked.Farm Services.

Wat is het niveau van ondersteuning bij problemen

 Natuurlijk helpen we je onmiddellijk als je te maken hebt met een (uiterst zeldzame) bug. Het supportteam beantwoordt alle mails op support@linkedfarm.eu. Alleen zeer dringende verzoeken kunnen via Whatsapp worden behandeld. Je vindt de details in de set-up mail van je hub. We raden je aan om eerst een kijkje te nemen op onze Wiki. Linked.farm stelt haar digitale platform ter beschikking, verbindt zich ertoe dit ten allen tijde operationeel te houden, en verbindt zich ertoe om in geval van onbeschikbaarheid van het geheel of een deel ervan door overmacht, alles in het werk te stellen om de bestaande dienstverlening zo snel mogelijk te herstellen. Voor de toepassing van deze clausule wordt als een redelijke termijn beschouwd:

- onbeschikbaarheid van belangrijke bestaande functionaliteiten: (toegang van gebruikers en klanten tot het platform, inbreuk op de beveiliging die de activiteiten van de hub in gevaar brengt): 3 uur

- onbeschikbaarheid van bestaande functionaliteiten die essentieel zijn voor transacties met klanten van de hub (betaling, laden van producten, enz.): 1 dag

- onbeschikbaarheid van bestaande minder belangrijke functionaliteiten (mogelijkheden om producten te sorteren, gekochte hoeveelheden te wijzigen, enz:) 1 week

Wie beslist wat er als volgende ontwikkeld gaat worden door ons team van ontwikkelaars en wie betaalt hiervoor?

- We hebben ongeveer elke twee maanden onze hub-vergaderingen. Meestal vinden die online plaats, maar één keer per jaar komen we allemaal op één plek bij elkaar. Het platform wordt mede gecreëerd door de gebruikers. Alle hubs kunnen ideeën aandragen en samen bepalen we de prioriteiten. Deze ontwikkelingskosten zijn inbegrepen in je maandelijkse / driemaandelijkse bijdrage en vereisen geen extra investering.

Werken jullie bij Linked.Farm samen met andere systemen?

JA! We houden van samenwerken. We denken dat het ons allemaal slimmer maakt. We hebben API's met Mollie voor online betalen, met kassa's (Microconcept en Touch Systems), met Open Batra. We hebben ook blockchain ontwikkeld binnen het Token project en zijn verbonden met Europese spelers binnen Smartagrihubs als Digital Innovation Hub. En natuurlijk werken we ook in de echte wereld samen met andere Farm2Fork spelers zoals Voedsel-Anders en de Vlaamse Korte Keten Alliantie.

Hoe ga je om met GDPR bij Linked.Farm?

Elke hub is zelf verantwoordelijk voor de manier waarop ze met jouw privé gegevens omgaan. Maar we raden ze wel aan om ons Privacy charter te gebruiken zodat elke hub zorg kan dragen voor jouw gegevens. Hoewel de login van je klant uniek is voor alle Linked.Farm hubs, worden de gegevens niet gedeeld tussen de hubs.

Hoe groen is jullie hosting?

We nodigen je uit om een kijkje te nemen bij Antagonist : https://www.antagonist.nl/blog/groen-je-website-hosten/ We realiseren ons dat we impact hebben op het milieu met onze activiteiten bij Linked.Farm maar we doen ons best om onze hubs hier bewust van te maken en proberen een vorm van soberheid te betrachten bij het maken van technische keuzes om niet te veel data om data te creëren.

Hoe gaan jullie om met de beveiliging bij Linked.Farm?

Ons systeem maakt gebruik van de laatste beveiligingsmogelijkheden als het gaat om het opslaan van gevoelige gebruikersinformatie zoals wachtwoorden en adresgegevens. Alle communicatie verloopt via SSL om te voorkomen dat derden gegevens kunnen lezen. Onze host controleert de servers continu op eventuele netwerkaanvallen en blokkeert deze voordat ze een probleem worden en maakt gebruik van vele beveiligingsfuncties (bijv. 2FA, DNSSEC, HSTS, ...).

Elke cyberaanval zal anders zijn, maar in principe ligt de verantwoordelijkheid bij onze host (Antagonist). Wij gebruiken hun "cloud", waar zij verantwoordelijk voor zijn. Wij hebben zelf geen infrastructuur die kan worden aangevallen. Wat wij aan onze kant doen is 2x per dag een volledige back-up maken van de database, zodat we in theorie op elke andere (niet-geïnfecteerde) structuur kunnen rebooten.

DNS is het doorsturen van domeinen naar IP-adressen. Alle domeinen in ons beheer kunnen we snel overzetten naar andere infrastructuren, maar domeinen in het beheer van hubs zelf zullen dagen/weken down zijn totdat ze zelf de nodige aanpassingen aan hun DNS doen, omdat we daar geen toegang toe hebben.

WIE ZIJN DE COÖPERANTEN?

 Zijn jullie non-profit bij Linked.Farm?

Nee, niet echt maar ons doel is ook niet om winst te maken. We geloven dat we een sterke balans hebben met onze 'Erkende coöperatie'. Dit betekent dat we de ICA-principes respecteren. We mogen max. 6% dividend per jaar uitkeren en één coöperant heeft één stem, ongeacht het bedrag dat hij of zij heeft geïnvesteerd.

 Wie kan deelnemen als coöperant of als boer? Hebben jullie criteria?

Iedereen kan coöperant worden. Particulieren of rechtspersonen, iedereen die ons idee wil steunen. We laten het ook aan de hubs over om te beslissen met welke producent ze willen samenwerken en of ze een charter willen opstellen voor toetreding. Ze kunnen bijvoorbeeld vragen naar het biologisch label of het aantal km afstand beperken tussen producent en eter beperken. Wij geloven dat elke boer of producent die autonomie wil in zijn activiteit, welkom kan zijn. We hopen dat we op die manier het voedselsysteem weer een klein beetje in evenwicht kunnen brengen ten gunste van de boeren, in tegenstelling tot het gangbaar voedselsysteem, waar familieboeren nauwelijks aan hun trekken komen. Dit stelt ons ook in staat om meerdere hubs te hebben die op hun eigen manier functioneren en die geografisch dicht bij elkaar liggen. Ook hiervoor verwijzen we naar onze Huishoudelijke regels.

Linked.Farm is een platformcoöperatie. Wat is dat? Zijn jullie Open Source?

- We nodigen je uit om de definitie hier te bekijken. Geïnspireerd door Michel Bauwens citeren we het Platform Cooperativism Consortium :

- Platform co-ops bieden een toekomstgericht alternatief voor platform kapitalisme gebaseerd op coöperatieve principes zoals democratisch eigendom en bestuur.

- Platform coöperaties introduceren economische eerlijkheid, opleiding en democratische participatie in het runnen van online bedrijven.

- Platformcoöperaties geven belanghebbenden inspraak in wat er op de platforms gebeurt.

- Linked.Farm is niet Open Source, maar alle hubs en coöperanten zijn mede-eigenaar van het platform. Als de coöperatie op een dag in financiële problemen komt en haar activiteiten moet stoppen, wordt de broncode overgedragen aan de coöperanten.

Wie is de eigenaar van jullie platform en van de database met klanten?

Linked.Farm is eigendom van haar gebruikers en stakeholders die allemaal coöperant zijn. Onder hen zijn boeren, (kleine) kruidenierswinkels, impact investeerders, B2B handelaren, particuliere huishoudens,... Wij geloven dat, als we het hele voedselsysteem willen veranderen, we mensen moeten hebben die alle delen van de eerlijke voedselketen die we willen bouwen, vertegenwoordigen. De database van klanten behoort toe aan de hubs, dus zelfs als je je activiteit overdraagt of van softwareleverancier verandert, blijft de hub de beheerder van de gegevens, niet Linked.Farm. De GDPR respecterend, mag de hub jouw privégegevens niet aan iemand anders geven, tenzij ze jouw voorafgaande schriftelijke toestemming hebben.

BOEREN AND SOCIALE ONDERNEMERS

Dringen jullie een bepaalde manier van boeren op aan de boeren met wie jullie samenwerken?

Nee, wij geloven dat elke boer en elke hub de vrijheid moet hebben om hun bedrijf of activiteit te beheren zoals zij denken dat eerlijk voor hen is. Als we willen evolueren naar een meer veerkrachtig en ecologisch voedselsysteem, is de eerste vereiste dat boeren en producenten kunnen leven van hun productie. Er is geen evolutie mogelijk naar agro-ecologie als je aan het einde van de maand je rekeningen niet kan betalen. We staan er dus op dat een boer, producent of hub zijn eigen beslissingen neemt en zijn activiteiten diversifieert. Afhankelijk zijn van één enkele klant is een zeer ongezonde situatie voor een boer, producent of hub. Hoe meer diversiteit op hun afzetkanalen, hoe meer (bio-)diversiteit op de velden. Natuurlijk hopen we dat een boer of producent die oog in oog staat met zijn of haar klant, zich zal aanpassen naar meer agro-ecologie, maar we willen werken op vraag en aanbod, met een push-pull strategie.

Wat als ik het platform wil verlaten?

Je bent vrij om te gaan wanneer je wilt. We zullen je daarvoor geen boete aanrekenen. We vragen je enkel om je mede-coöperanten te respecteren door je openstaande rekeningen en alle kosten voor e-mails, diensten,... te betalen. Let wel, zelfs als je stopt als hub, vragen we je om coöperant te blijven: voor een B- of D-coöperant om je aandelen 2 jaar te behouden en voor een C-coöperant minimum 4 jaar.

Hoe begin je eraan?

- Bekijk onze starterskit. Natuurlijk helpen we je op weg. Lees meer op onze website over de hub-formule die bij jou past:

- Single Farmer/Producer (één boerderij/producent/winkel met alleen je eigen assortiment)

- Hub: meerdere boeren en producenten leveren of verzamelen samen producten en hebben interactie met elkaar. Binnen de hubformules kun je kiezen tussen 'Start Small' en 'Think Big'. Lees hier meer.